Planprogram til behandling
» » » Planprogram til behandling

Planprogram til behandling

Postet i Ukategorisert | 0

6. juni skal planprogram for Hell Arena behandles hos Stjørdal Kommune. Har allerede vært ut på høring, og vi har nå foretatt noen små endringer i programmet. Dette p.g.a. innspill fra berørte parter. Tror nå at programmet blir godkjent. Da kan vi starte arbeidet med de pålagte undersøkelser og målinger ( støy etc ). Håper vi er i mål med dette i løpet av året.

Det arbeides også med et utkast til trase og plassering av de forskjellige aktivitetene. Dette bl. a. basert på sikkerhetskrav for de forskjellige aktivitetene. Når utkastet er klart vil de forskjellige brukergruppene få dette for uttalelse. Først da kan vi kalkulere prosjektet, samt starte med å finansiere prosjektet. Søknader om spillemidler blir sendt i høst.

Ellers arbeider vi med å få finansiert en fast stilling i prosjektet. Tror nå at dette skal være mulig. Styret i stiftelsen har ikke mulighet til å henge på dette toget nå. Mye må foregå på dagtid.

Det er fortsatt mye som står igjen, men vi tror fortsatt at det er gode muligheter for at dette kan bli realisert.