Hell Arena

Ved stiftelsen Hell Motorpark
post@hellarena.no

Org. nr. 993 834 483

Postadresse

c/o Sunde regnskap & økonomi AS
Postboks 157
7501 STJØRDAL
NORWAY

Loyd_Jakobsen

Loyd Olav Jacobsen
Styreleder
Jobber mot lokale interesser, arkitekter, utredningsarbeid

E-post
Tlf: +47 902 47 777

Hillberg_Ove

Hilberg Ove Johansen
Styremedlem
Jobber mot stat/ kommune og landsdekkende org.

E-post
Tlf: +47 928 09 096

Espen Øyan

Espen Øyan
Styremedlem
Mediekontakt, nettsider, salg av anlegget

E-post
Tlf: +47 932 81 515

Ole_Mobeck

Ole Martin Mobeck
Styremedlem
Jobber mot kommersielle interesser, salg av anlegget

E-post
Tlf: +47 930 08 910

Lagre

Lagre

Hell Arena

c/o Hell Motorpark
post@hellarena.no

Org. nr. 993 834 483

Postal address

c/o Sunde regnskap & økonomi AS
Postboks 157
7501 STJØRDAL
NORWAY

 

 

 

Loyd_Jakobsen

Loyd Olav Jacobsen
Chairman
Main responsibility for local interests, architects, research work

E-mail
Tlf: +47 902 47 777

Hillberg_Ove

Hilberg Ove Johansen
Board Member
Main responsibility forstate / local politics and nationwide org
.

E-mail
Tlf: +47 928 09 096

Espen_oyan

Espen Øyan
Board Member
Media contact, webmaster, sales

E-mail
Tlf: +47 932 81 515

Ole_Mobeck

Ole Martin Mobeck
Board Member
Main responsibility commercial interests, sales

E-mail
Tlf: +47 930 08 910