Skandinavias beste racerbane

Hell Arena blir Skandinavias beste bane for motorsport. Sentralt beliggende, sertifisert og skreddersydd anlegg, med flyplass og hovedfartsårer like ved.

4 kilometer asfalt bane med internasjonal standard, 4 km oval bane og eget GoCart område kombinert med lyse sommerkvelder er unikt i internasjonal sammenheng.

Baneanlegget vil være meget egnet for all slags racing som , STCC, WTCC, Cup serier, Formelbiler, samt alle racingklassene som går i Norge.

Hell Arena vil fylle et behov for motorsportanlegg i midten av Norge og Sverige, nærmeste eksisterende motorsport anlegg i samme størrelse er Arctic Circle Raceway (500km Nord) og Rudskogen Motorsenter (560km Sør)

Hell Arena vil også være meget egnet for motorfestivaler og idrettsarrangement som krever traseer på asfalt, snø eller utmark.

 

Idrett og events

Hell Arena vil ha fokus på motorsport, men vil være optimalt for andre idrettsarrangement samt plasskrevente events som konserter, messer og stevner. Med muligheter for å benytte banen, bygningene og det store friarealet på indre bane er det lett å skreddersy Hell Arena til et hvert behov.

Anlegget har alle fasiliteter og teknologien som kreves for gjennomføring, publikumsområder og parkering er på plass og med flyplass, E6, tog og overnattingsmuligheter like i nærheten er det optimale adgangs muligheter for både utstyr og publikum.

Specifications

Asphalt track: 4 km (Roadracing and Formel E)
Oval Track: 5 km (Highway standard)
Go-cart track: 1500 m (FIA)
Total ground area: 1050 Dekar
Grandstand and public areas with a capacity for 5000 spectators

 

Smart City

Garages
Labs
Media center
Medic center
Multi purpose hall
Customize your own SmartCity building
Conference:    500 people
Restaurant & catering
VR & multimedia facilities

 

Tailor make your own Smart City building?

Contact Hell Arena – e-mail: post@hellarena.no

HellForest_5

Scandinavia’s best racetrack

Hell Arena will be Scandinavia’s best racetrack and arena for motorsports. Centrally located, certified and specialized construction, with the airport and main roads nearby.

4 km asphalt track with international standard, 5 km oval track and a private GoCart area combined with light summer evenings is unique in an international context.

Railway lines will be very suitable for all kinds of racing, STCC, WTCC, Cup series, Formula Cars and all racing classes that go in Norway.

Hell Arena will fill a need for motorsports facility in the middle of Norway and Sweden, the nearest existing motorsports facility in the same size is Arctic Circle Raceway (500km north) and Rudskogen Motor Centre (560km South)

Hell Arena will also be very suitable for Motor festivals and sporting events requiring routes on asphalt, snow or outfield.

 

Sports and events

Hell Arena will focus on motorsport, but would be ideal for other sports events as well as space requires enteric events like concerts, fairs and conventions. With the possibility of recourse path, buildings and ample space, the inner lane is easy to tailor Hell Arena to every need.

The resort has all the facilities and technology required for implementation, public areas and parking are in place and the airport, E6, train and accommodation very close is the ultimate of entry opportunities for both equipment and audience.

Specifications

Asphalt track: 4 km (Roadracing and Formel E)
Oval Track: 5 km (Highway standard)
Go-cart track: 1500 m (FIA)
Total ground area: 1050 Dekar
Grandstand and public areas with a capacity for 5000 spectators

 

Smart City

Garages
Labs
Media center
Medic center
Multi purpose hall
Customize your own SmartCity building
Conference:    500 people
Restaurant & catering
VR & multimedia facilities

 

Tailor make your own Smart City building?

Contact Hell Arena – e-mail: post@hellarena.no

 

HellForest_5