Events

Hell Arena vil ha fokus på motorsport, men vil være optimalt for plasskrevende events som konserter, messer og stevner. Samt arealkrevende arrangement som Agrisjå, Landskytterstevnet og musikkfestivaler. Med muligheter for å benytte banen, bygningene og det store friarealet på indre bane er det lett å skreddersy Hell Arena til et hvert behov.

Anlegget har alle fasiliteter og teknologien som kreves for gjennomføring, publikumsområder og parkering er på plass og med flyplass, E6, tog og overnattingsmuligheter like i nærheten er det optimale adgangsmuligheter for både utstyr og publikum.

KOMMERSIELL AKTIVITET

Testkjøring:
– Bilfabrikanter
– Forsvaret
– Leverandører av ny teknologi

Spesialkurs og sertifisering
– Kjøreopplæring (lastebil, beredskap/ utrykning)

– El-bil
– Autonome kjøretøy
– Demokjøring (arktisk klima)

og mye mer

konsert

Events

Hell Arena will focus on motorsports, but will also be optimized for events like concerts, fairs and conventions. Big events like Agrisjå and music festivals can rent and use common buildings and facilities and make use of the ample space on the arena, the inner lane is easy to tailor to make Hell Arena suitable to every need.

The resort has all the facilities and technology required, public areas and parking are in place and the airport, E6, train and accommodation are all very closeby, ensuring ultimate logistics for both equipment and audience.

 

COMMERCIAL ACTIVITY

Road Testing:
– Car manufacturers
– Defense and related industry
Suppliers of new technology

Special Classes and Certification

– Driver training (truck, contingency / emergency)
– EV
– Autonomous vehicles
– Demonstration drive (arctic climate)

and much more

konsert{:}