En unik mulighet til å påvirke fremtiden!

Bli med oss i utviklingen av fremtidens teknologi og setter nye standarder for forskning og trafikksikkerhet testing.

• Bli med på å spesifisere eller benytte et geografisk unikt forsking og utviklingsenter for elbil, lading, intelligente trafikksystemer og trafikk- og miljøforskning

• Bli med som en aktør eller investor som kan benytte eller drifte Hell Arena som Nasjonalt og internasjonalt  Motorsport anlegg.

• Bli med på muligheten til å bygge og drifte Norgest flotteste Event anlegg for konserter, utstillinger og messer.

• Bli med å utstyre Hell Arena med infrastrukur, bygningsmasse og tekniske installasjoner som passer ditt behov som investor eller medeier.

• Bli med å utvikle Hell Arena så det ikke blir bare en «enkel» testbane, men et komplett anlegg med alle fasiliteter for forskning og utvikling i verdensklasse.

• Bli med og spesifisere ditt behov som bygninger, lys, tribuner, laratorier, lagerhaller, snøkanoner, røranlegg i bakken, gasstanker, elektrisk anlegg eller hva det måtte

 

Vi ser etter deg som vil være med å utvikle – drifte, bygge eller eie Hell Arena

Kontakt oss i stiftelsen for å diskutere dine ønsker og mulighterer.

HellForest_6

 

A unique opportunity to influence the future!

Join us in the development of future technologies and set new standards of excellence and road testing.

• Join specifying or take a geographically unique research and development center for electric car charging, intelligent traffic systems and traffic and environmental research

• Join as a participant or investor who can use or operate Hell Arena as national and international Motorsport facility.

• Join the ability to build and operate Norways finest Event facility for concerts, exhibitions and fairs.

• Join equipping Hell Arena with infrastrukur, buildings and technical installations to suit your needs as an investor or co-owner.

• Join developing Hell Arena so it does not become just a «simple» test track, but a complete system with all facilities for research and development in the world.

• Join and specify your needs as buildings, lights, grandstands, laratorier, warehouses, snow cannons, pipework down, gas tanks, electrics or whatever

 

We are looking for you – someone to join us and develop – operate, build or own a part of Hell Arena

Please contact us at the foundation to discuss your requirements and mulighterer.

HellForest_6